Здравейте

          Добре дошли на моята страницата за коремна и лапароскопска хирургия! Тя е създадена, за да мога да изпълнявам по-успешно една важна част от мисията на всеки лекар - просветителската.
          За да сте тук най-вероятно на Вас или на Ваш близък предстои операция.
Какво мога да направя за Вас? Прилагайки своите знания и професионален опит в областта на медицината, хирургията и в частност лапароскопската хирургия да Ви дам нужната информация, на базата на която да вземете своето информирано решение. Когато имате информация, имате алтернатива. Лесно можете да намерите своята пътечка през трънливата нива наречена хирургия.
          Моят професионалнен интерес е в прилагането на всички утвърдени и доказано ефективни минимално инвазивни и лапароскопски методи на лечение в общата, коремната и спешната хирургия.
          Лапароскопската хирургия е само една част от ендоскопската хирургия – най-новата и бързо развиваща се част от хирургията въобще. Наричана е още минимално инвазивна хирургия и е модерна хирургична техника, при която се извършват същите операции в корема, както при „класическата” хирургия, но през малки разрези в коремната стена (обикновено 3 до 12 мм), за разлика от значително по-големите разрези при „отворената”.
          Създадох този сайт с убеждението, че в тези динамични времена контакта между пациент и лекар има още една възможност - световната мрежа. Нека тя бъде началото на нашите взаимоотношения. И ако те бъдат ползотворни за Вас, значи моята мисия е изпълнена.
          Пък ако е речено – ще се срещнем...
          В тази връзка искам да уточня, че всичко което четете и виждате е само с цел да Ви информира. Това не е пълната научна истина и становището за лечение или липсата на такова може да даде само квалифициран лекар, и то само след като Ви прегледа! А самото решение за или против операция взимате Вие. Никога не забравяйте, че всяко действие или бездействие предприети дори от лекар носят риск от сериозни увреди на здравето, дори смърт.
          При попълване на данни във формата за контакти за Вас и Вашия проблем, бъдете сигурни, че неприкосновеността и сигурността на личната Ви информация, постъпваща през тази страница е гарантирана.
          И накрая бих искал да изкажа най-искрените си благодарности на Д-р Емил Морев – колега анестезиолог, за безкористната му помощ. Всички снимки на този сайт са негово дело.

С уважение,
Д-р Васев

SEO оптимизация