Приемните хирургични кабинети се намират на партерния етаж, втория коридор в дясно след като влезете през централния вход. Следвайте оранжевите табели високо над главата Ви, търсете локалната регистратура. Обърнете се към когото и да е от персонала ако не можете да се ориентирате, той ще ви помогне и упъти. Желателно е да имате предварително записан час за преглед. Това създава предпоставка за безпроблемна организация на работата в поликлиниката, пести време и нерви.

                Приемният кабинет на отделението по Миниинвазивна и лапароскопска хирургия се намира на също на партерния етаж, регистратура „Хирургия и ортопедия”. Приемането на пациентите в отделението започва от тук. Мястото би трябвало да Ви е познато, понеже почти не се случва някой да бъде приет за операция без предварително да е преглеждан там. Като началото сестрата ще обработи документите Ви, ще Ви даде информация, с която трябва де се запознаете преди да подпишете информираното съгласие за операция. След това ще Ви вземе кръв за изследване, ще Ви заведе да Ви направят рентгенови снимки и други изследвания ако е нужно.

Моите наблюдения показват, че този първи стресов момент от болничното лечение на всеки пациент може да се избегне, ако той предварително е получил отговор на всички притесняващи го въпроси. Когато човек знае какво го очаква, обикновено няма излишни нерви, сълзи и притеснения.

                Следва настаняването Ви в отделението по Миниинвазивна и лапароскопска хирургия.

SEO оптимизация