Отделението по анестезиология и интензивно лечение също се намира на втория етаж, непосредствено срещу операционния блок и позволява бърз и лесен достъп от операционната зала. То има за цел да осигури денонощно безотказна, висококачествена, специализирана, консултативна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по анестезиология и интензивно лечение. Разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании, за анестезия, аналгезия /обезболяване/, изкуствена белодробна вентилация, хемодиализа и мониториране на пациенти в тежко състояние.

         Лекарите в отделението извършват преданестезиологичните консултации, консултации във връзка с интензивно лечение, подготовка на пациентите на които предстои операция, инвазивни и/или диагностични процедури под обща или регионална анестезия във всички болнични структури, провеждат всякакъв вид анестезии и проследяват следоперативно оперираните паценти.

         Всички медицински сестри в отделението са бакалаври по медицина и със сериозен опит в работата с оперирани, тежко болни и критични болни.

         Информация за пациентите в Централна реанимация се предоставя на близките от началника на отделението или дежурния лекар по телефона или на място между 12.00 и 13.00 часа всеки ден. Свижданията са нежелателни.

SEO оптимизация