Анестезията /упойката/ е неразделна част от хирургията и оперативното лечение в частност. Тя подпомага извършването на всяка операция и заслужава подробно разглеждане и внимание от страна на всеки, на когото предстои операция. Тя осигурява две абсолютно необходими условия за провеждането на всяка операция - обезболяване на пациента по време и след операцията и подходящи условия за работа на хирурга.

                При коремните операции могат да се прилагат разнообразни техники на анестезия. Най-общо те се разделят на такива, при които пациента спи – обща анестезия и такива при които пациента не спи – регионална анестезия.       

                При общата анестезия се използват различни медикаменти, които пречат на съкращението на мускулите /мускулни релаксанти/, такива предизвикващи сън и липса на спомен и лекарства за обезболяване.

                Мускулните релаксанти са необходими за създаване на благоприятни условия за работа на хирурга по време на операцията. Те отпускат всичкиволеви мускули в тялото, включително дихателната мускулатура. С отпусната дихателна мускулатура, човек не е в състояние да диша сам. Затова по време на операцията се подава въздух през апарат за изкуствено дишане. Този апарат доставя необходимите газообразни вещества през тръба, поставена в гърлото. Това да не Ви плаши – манипулацията се извършва едва след заспиване и не се усеща. В края на операцията, когато мускулите възстановят дейността си, пациента започва да диша сам и изкуственото дишане се прекратява.

                С лекарствата, предизвикващи сън и липса на спомен започва всяка анестезия. Целта е наистина да се осигури комфорт и липса на неприятни спомени от въвеждането в анестезия, цялата операция и извеждането от анестезия. За по-добра оценка на нуждата от такива лекарства използваме специална техника, показваща дълбочината на съня.

                Средствата за обезболяване по време на операцията са много и се прилагат и комбинират в зависимост от много фактори. Целта е пациентът наистина да не изпитва болка, а съвременната фармация предлага много и най-разнообразни средства.

                Другият възможен само при определени коремни операции метод за обезболяване е регионалната анестезия. При нея се постигат благоприятни условия за операция само в определена област на тялото. Пациентът остава в съзнание и запазва собственото си дишане. Този вид анестезия се осъществява най-често чрез инжекция в гръбнака, в областта на кръста. Тя е средство на избор винаги, когато е възможно поради факта, че при нея се получават от пациента много по-малко медикаменти, отколкото при общата анестезия. Това е важно, когато пациентът страда от други заболявания /например високо кръвно налягане/ и взима други лекарства.

 

                Както при всяка медицинска намеса, анестезията носи рискове, които са различни от тези на операцията и с които Вие трябва да сте запознат.

            При обща анестезия например, поставянето на тръбата за изкуствено дишане може да травмира гърлото или зъбите. След такава травма пациента чувства болки, могат и да настъпят промени в гласа. В редки случаи могат да се проявят инфекции на гърлото или белите дробове, особено ако преди това е имало възпаление на гърлото.

            При повечето медицински намеси, включително при анестезията, може да има нежелани реакции към използваните медикаменти. Благодарение на съвременната техника и организация на работа, те днес са сведени да минимум. Не пропускайте да съобщите на анестезиолога за всякакви прояви на свръхчувствителност /алергии/ към храни, лекарства и други вещества, които са настъпвали в миналото!

            При регионална анестезия са възможни главоболие, гадене и сърбежи в рамките на първите 24 часа, особено при по-млади пациенти. Увреждания на гръбначния мозък са изключени, тъй като в зоната на убождане гръбначен мозък няма – там има само нервни стволове, подредени в сноп като конска опашка. Засягане на нервните стволове на теория е възможно, но на практика почти не се случва. Те плуват в гръбначномозъчната течност и бягат от върха на иглата.

            Съвременните медикаменти и екипировка позволяват комбинирането на отделните методи и техники на анестезия. Така например е възможно да се комбинира регионално обезболяване с обща анестезия. По този начин се постига спокоен следоперативен период, по време на който болката практически отсъства. Премахването на оперативната и следоперативната болка е напълно по силите на съвременната медицина.

 

                Всеки вид анестезия има своите предимства и недостатъци, с които трябва да сте запознат предварително от Вашия анестезиолог. Те най-общо са:

При общата

Предимства:

 • Отнема съзнанието на пациента и намалява оперативния стрес
 • Позволява адекватна мускулна релаксация за дълъг период от време
 • Позволява пълен контрол на дишането и циркулацията
 • Прилага се при алергични пациенти без риск за живота им
 • Прилага се без да се налага въртене на пациента в различни позиции
 • Прилага се бързо и е обратима

Недостатъци:

 • Изисква повече грижи, комплексност и е по-скъпа
 • Изисква определена степен на предоперативна подготовка на пациента
 • Може да предизвика физиологични флуктуации, които да изискат спешна активна намеса
 • Свързана е с не толкова сериозни, но по-чести усложнения като гадене, повръщане, болка в гърлото, главоболие, треперене или бавно възвръщане към нормалното функциониране на мозъка
 • Свързана е с възможността за развитието на малигнена хипертермия – едно рядко мускулно наследствено състояние, при което при излагане на някои анестетици /но не на всички/ може да се стигне до остро и потенциално смъртоносно повишаване на температурата


При регионалната

Предимства:

 • Пациентът е в пълно съзнание
 • Диша сам
 • Много по-трудно може да вдиша стомашно съдържимо при повръщане
 • Изисква много по-малко грижи след операцията и се възстановява напълно много по-лесно и бързо
 • Следоперативно е много по-добре обезболен
 • Стресът от операцията е много по-малък
 • Изписването при пациентите с малки и средни по обем операции е възможно много по-скоро /още същия ден/
 • Много по-евтина е от общата анестезия

Недостатъци:

 • Пациентът може да се страхува и да иска да е заспал
 • Изискват се значително повече умения и опит от анестезиолога
 • Някои от блоковете изискват почти 30 минути за достигане на пълната им ефективност, по-времеемки са
 • Понякога може да не е напълно ефективна и да се изискват допълнителни лекарства за постигане на пълен контрол на болката
 • При венозно приложение на анестетика може да се наблюдава повишена токсичност върху засегнатите тъкани
 • По-често е възможно да има гадене и повръщане за по-дълъг период след операцията
 • При някои операции просто не може да се прилага местна анестезия

 

                Както надявам се стана ясно от казаното до тук, анестезията е изкуство на обективните възможности и субективните преценки и желания. Всички те трябва да са обсъдени с анестезиолога преди операцията и да е намерен верния път, удовлетворяващ и пациента и анестезиолога и хирурга. Затова не се притеснявайте да питате. Само когато сте добре информиран за предстоящата анестезия, нейните възможности, плюсове и минуси, ще подпишете документа, наречен „Информирано съгласие за анестезия” със спокойна ръка. А увереността и спокойствието са много важно условие за успеха на операцията.

SEO оптимизация